Projecten

Jeugdproblematiek in kaart
Dat Doen Wij ook heeft een laagdrempelige manier van contact leggen met de jongeren en hun omgeving. Met nieuwsgierigheid, deskundigheid en veel opgedane ervaring vanuit onder andere Rotterdam, Den Haag en Gouda wordt snel in kaart gebracht welke achterliggende thema’s spelen en hoe verandering kan plaatsvinden. Dat Doen Wij ook gaat verder dan algemene bewoordingen en levert maatwerk.
Uitdagende projecten met jongeren
Bij projecten van Dat Doen Wij Ook worden jongeren mentaal en fysiek uitgedaagd en leren zij door de activiteiten heen om anders om te gaan met hun leefsituatie en de keuzes die ze moeten maken.  

De projecten leveren niet zelden een maatschappelijke bijdrage en geven inzicht in de individuele mogelijkheden van de betrokken jongeren.

Buurtprojecten - Pimp My Hood
Om jonge en oudere bewoners bij hun omgeving en bij elkaar te betrekken voert Dat Doen Wij Ook projecten uit die voor en samen met bewoners uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld het maken van een levensgroot schilderij in een onderdoorgang van een flat samen met de kinderen die daar wonen.
Onderwijstrajecten
Dat Doen Wij ook heeft veel ervaring met het begeleiden van risicojongeren binnen alternatieve onderwijstrajecten. Door samen met de jongere aan de slag te gaan wordt ontdekt welke mogelijkheden de jongere heeft en welk vervolgtraject daarbij hoort. Dat Doen Wij Ook heeft onder andere ervaring als werkmeester bij het project Loods15.
Verder kan Dat Doen Wij Ook voorlichting op maat bieden voor bijvoorbeeld scholen en jeugdgroepen en geeft zij trainingen aan jongerenwerkers en anderen die te maken hebben met jeugd en jeugdgroepen.